INREning av ARBETSPLATSER OCH OFFENTLIGA MILJÖER

Kontoret är för många av oss ett andra hem där vi spenderar en stor del av vår tid. Att vistas i behagliga miljöer ger utrymme för kreativa tankar, idéer och energi. Att disposition, funktionalitet och att inredning stämmer överens med de värden som företaget vill signalera är en annan viktig aspekt. Behöver du hjälp med uppgradering av ett kontor eller annan offentlig miljö? Kanske vill du bara byta möbler eller färgskala? Vi hjälper våra kunder att bolla idéer kring hur man kan förbättra det som redan finns eller hur man kan göra om från grunden.

Hur går det till?
Arbetet börjar med en behovsanalys där vi går igenom vad som saknas, vilka funktioner som ska fyllas och vad ert varumärke vill utstråla. Utifrån analysen arbetar vi fram det som behövs. Allt ifrån planritningar, rumsplanering och vägguppställningar till materialprover för textiler, väggar, golv och tak. Vid behov tas även färgsättning, möbler och ljusplan fram. Efter att kunden kommenterat och godkänt planen sammanställs en möbelförteckning och sedan administrerar vi inköp och tar emot leveranser. De sista detaljerna färdigställer vi på plats. Vi ansvarar från start till mål och ser alltid till att kundens behov uppfylls.